Hướng dẫn "Làm đồ chơi dân gian bằng lá mít" Cô Cao Lài GV trường MN Đồng Sơn-Đồng Hới - Quảng Bình